Zdravstveni rizici će biti sve izraženiji u budućnosti, a prema podacima Svetske zdravstvene organizacije samo rizici u vezi sa mentalnim zdravljem globalnu ekonomiju koštaju jedan trilion dolara godišnje. To znači da jedna kompanija sa 500 zaposlenih godišnje gubi pola miliona dolara. 

 

Jedan je od podataka o kojima je dr Boris Popov pričao na konferenciji Be Risk Protected, "Rizici novog doba: dve godine pandemije", u okviru panel diskusije "Kako zdravstveni rizici usled pandemije utiču na mentalno zdravlje, na radnu sposobnost zaposlenih, i posledično na profit preduzeća?".

Na panelu smo razgovarali o veoma važnim temama, uključujući i značaj mentalnog zdravlja zaposlenih za poslovanje kompanija, pogotovo u svetlu rizika koji su nakon pandemije i drugih svetskih kriza, sve izraženiji.

Snimak panel diskusije možete pogledati na ovom linku: https://youtu.be/_5QT6x53JMM

Rezilient se zahvaljuje organizatorima na pozivu na učešće na ovako značajnom događaju.