💡 Da li se pitaš šta da radiš u situaciji kada su tvoji aposleni u burnoutu ili tim pod stresom?
💡 Da li osećaš da ti fale veštine u radu sa zaposlenima, naročito kada oni imaju neki problem?
💡 Da li je potrebno da unaprediš komunikaciju i veštinu motivisanja?

 

Rukovođenje i/ili rad sa zaposlenima zahteva set razvijenih kompetencija u cilju uspešnog obavljanja posla i saradnje. Jedna od tih kompetencija podrazumeva usmeravanje, komunikaciju i rad sa zaposlenima sa različitom vrstom emocionalnih i praktičnih problema sa kojima se suočavaju.

Napravili smo trening za sve koji se pitaju kako da pristupe zaposlenima i na koji način da ih motivišu za promenu u smeru poboljšanja njihovog blagostanja i produktivnosti. Trening je podeljen u segmente u kojima se predstavljaju i prorađuju tehnike, smernice i esencijalni alati koji uz adekvatnu primenu pomažu menadžerima da efektivnije podržavaju, motivišu i usmeravaju zaposlene za prevazilaženje emocionalnih i praktičnih teškoća sa kojima se susreću.

 

Teme koje će se obrađivati tokom treninga: 

 • Kako prepoznati da zaposleni ima problem?
 • Relevantna psihološka znanja i njihova funkcija u rukama menadžera
 • Tehnike savetodavnog razgovora sa zaposlenim koji ima problem
 • Praktična prorada tehnika na konkretnim primerima i feedback voditelja

 

Trening doprinosi:

 • uspešnijoj komunikaciji
 • adekvatnom pristupanju i motivisanju zaposlenih koji su u problemu
 • efektivnijem rešavanju problema u radu sa zaposlenima
 • izgrađivanju čvršćih relacija
 • prepoznavanju kada su zaposleni u burnoutu ili ih muči nešto
 • osnaživanju zaposlenih za rešavanje problema, održavajući zdravu granicu u tom odnosu
 • poboljšanju odnosa/atmosfere/situacije u timu

 

Trening je namenjen menadžerima na svim nivoima organizacija, zaposlenima koji se pripremaju za menadžersku ulogu, kao i zaposlenima u drugim rolama koji žele da prošire paletu svojih kompetencija.

 

Zato, ukoliko već sada imaš u glavi pitanje „I šta sad ja da radim?“, mi znamo!

Pridruži nam se na otvorenom jednodnevnom treningu “Praktični vodič kada je zaposleni u krizi” koji će se održati 25.04.2024. od 10h do 18h u prostorijama TIM Centra i Rezilienta (Svetozara Miletića 32, Novi Sad), naša Jana Kukić te očekuje. 

hjhjjj

Za prijavu i više informacija o treningu možeš nam se javiti na 📧 hello@rezilient.rs ili direktno popuniti prijavu na linku.  

Ovaj trening je moguće organizovati i isključivo za potrebe kompanije.