Brendiranje Rezilienta je odrađeno sa ciljem isticanja posvećenosti našeg brenda balansu, blagostanju, produktivnosti i podršci. 

Novi Rezilient logo hvata energiju i pokret, a takođe simbolizuje uravnoteženo kamenje koje prikazuje stvaranje reda iz haotičnosti sveta oko nas. Dizajn je uključio značajne elemente kao što su energija, fokus, pozitivnost i profesionalnost.

Dodatni izazov je predstavljalo kreiranje brenda koji treba da prevaziđe digitalnu platformu za dobrobit zaposlenih i da uz kombinaciju tehničke vrednosti, kao i vrednosti za zajednicu, bude rešenje koje je inspirativnije, holističnije i stvara veći osećaj poverenja u odnosu na ostatak wellbeing tržišta. 

Redizajnirali smo platformu korak po korak da bismo otelotvorili poziciju našeg brenda. Živa i meka šema boja u kombinaciji sa uglađenim ilustracijama ima za cilj da ojača fokus i vrednosti Rezilienta.

Želimo da podstaknemo usmerenost na ljude i blagostanje kroz digitalnu formu i naš proizvod. Zato smo se fokusirali smo se na sledeće vrednosti:

Svesnost

Osnaživanje

Kontrola

Prilagodljivost

Pristupačnost

Ovo je samo početak. Postavili smo temelje koji će se vremenom nadograđivati kako bi se zadovoljile potrebe korisnika. Ovo je sada osnova za dalje testiranje, poboljšanje i razvoj, tako da se oslanjamo na vaše povratne informacije da bismo ovaj proizvod učinili što boljim.

*******************************************************************

We started a rebranding to emphasize our brand's commitment to balance, well-being, productivity, and support.

The new Rezilient logo captures energy and movement while also symbolizes balanced stones that encompass creating order out of the chaotic world around us. The design incorporated significant elements such as energy, focus, positivity, and professionalism.

An additional challenge was creating a brand which could go beyond an employees well-being digital platform and combine technical and community value to forge something more trusted, more holistic and more aspirational within the well-being market.

We redesigned the app step by step to embody our brand's position. A vibrant and soft color scheme combined with polished illustrations aims to reinforce the company's focus and values.

We want to drive digital well-being in our products and our approach is human-centered. We focused on the following values:

Awareness

Empowerment

Control

Adaptability

Accessibility

This is only the beginning. We've laid the bare minimum foundation that can be upgraded to meet user needs over time. A foundation to test, improve and develop together, so we rely on your feedback to make it better together.

 

Momchil Hristov, UX Designer