Postoje teme koje su uvek aktuelne bez obzira na okolnosti u kojima se nalazimo. Čak je poželjno da im se, s vremena na vreme, vratimo. Neke od njih su: odnosi koje gradimo s drugima, lični razvoj, zdravlje, posao, obrazovanje, slobodno vreme.

Zašto je tako?

Ove teme su nam veoma važne kao ljudskim bićima. One su srž našeg života bez obzira na boju kože, religiju, naciju, državu ili grad u kojem živimo... Unutar svake od navedenih oblasti možemo dalje da promišljamo o onome što nam je značajno, kako bismo ostvarili život kakav želimo za sebe. Upravo pitanje šta nam je važno u životu otvara priču o našim vrednostima.

Život u skladu sa sobom

Vrednosti su „opisi onoga šta nam je važno i onoga kuda želimo da idemo u životu“. One su te koje nas motivišu na akciju i koje u velikoj meri vode aktivnosti koje obavljamo. Stoga, za osobu koja živi u skladu s njima možemo reći da živi ispunjen život.

Kakav život zamišljate za sebe?

Kada sve ovo prođe, kako zamišljate sebe? Šta se to promenilo u vama i oko vas? Kakve ste odnose izgradili? Kakva osoba želite da budete u poslovnim aktivnostima? Ovakva i slična pitanja pomažu da se stvori jasnija vizija vlastitog života. U dostizanju te vizije pomažu i naše vrednosti, zato...

Kako da svojim vrednostima obogatimo dan?

Međutim, u vanrednim situacijama poput ove koja nas je u prethodnoj godini zadesila, možda i ne znamo šta nam je, pored zdravlja, još važno. Ukoliko je to slučaj, sledećih nekoliko koraka može da pomogne u „revidiranju“ vlastite liste vrednosti: 

Odgovoriti iskreno na sledeća pitanja: 1. Kakva osoba želite da budete dok prolazite kroz ovo iskustvo? 2. Na koji način možete da pokažete brižnost prema sebi i drugima? 3. Kako možete da podržite sebe i druge?

Potrebno je analizirati svaki odgovor i razmisliti o vrednosti(ma) koja se nalazi u osnovi. Npr. odgovor na prvo pitanje može da bude „Želim da budem osoba koja pomaže drugima da lakše prebrode ovu situaciju“ ili „Želim da doprinesem kompaniji da prebrodi ovu situaciju“. Ako bismo analizirali ove odgovore, vrednost koja se nalazi u osnovi je npr. solidarnost ili podrška.

Odrediti prioritete. Nisu nam sve vrednosti podjednako važne. Stoga, potrebno je rasporediti ih prema prioritetnosti - npr. trenutno mi je najvažnije zdravlje, a potom hrabrost, solidarnost, ljubaznost... Na ovaj način znamo na šta je potrebno prvo da se fokusiramo.

Preduzeti akcije. Koliko ste konkretnih akcija preduzeli tokom prošle sedmice koje podržavaju vaše vrednosti (0 - nijednu, 1 - jednu ili dve, 2 - tri ili četiri, 3 - pet ili više)? Zapišite u brojevima svoje angažovanje. U našem categoriesprimeru to može da izgleda ovako: zdravlje (3), hrabrost (3), ljubaznost (2), itd. Nakon ovoga, razmislite koje dodatne akcije biste mogli preduzeti kako biste još više obogatili svoj dan.

U redu je i ako ne ide onako kako smo zamislili

Zaista jeste. Stoga, važno je prihvatiti da nije uvek moguće delovati u skladu sa onim što nam je važno, bez obzira što nam je baš, ali baš važno. To je normalno. Vrednosti su kao smerovi kojima se „okrećemo“, ali zapravo ceo život se trudimo da ih dostignemo. Nekada smo im bliži, ponekad smo i daleko. Ipak, na kojem god da se mestu trenutno nalazimo u odnosu na naše vrednosti važno je da to osvestimo, prisetimo se kuda smo krenuli i nastavimo da koračamo ka njima. Svaki dan. Korak po korak. Posebno, u ovakvim okolnostima.