U webinaru o skrivenoj depresiji, psihološkinja Jelena Karapandžić, govori o tome šta je skrivena, odnosno, funkcionalna depresija, i kako da je prepoznamo kod sebe i kod drugih. Osim toga, daje i konkretne smernice kako da pomognemo sebi ili drugima ukoliko prepoznamo simptome skrivene depresije. Ovaj webinar je deo Rezilient programa podrške zaposlenima, koji za cilj ima unapređenje psiho-fizičkog blagostanja zaposlenih, kao i rezilijentnosti kompanija.